Indicație cu privire la protecția datelor pentru Avizierul de salariu minim

Numele și datele de contact ale responsabilului: DIE LINKE. Fraktion im Landtag Brandenburg | Alexander Moser-Haas | Alter Markt 1 | 14467 Potsdam | Germania | Tel.: +49 331 966 15 01 | Fax: +49 331 966 15 05 | E-mail: geschaeftsstelle@linksfraktion-brandenburg.de

 

Obiectivele prelucrării: 
Dacă suspectați că nu au fost respectate reglementările privind salariul minim, vom stoca datele introduse în câmpurile „Detaliile companiei”, „Momentul suspiciunii” și „Data încălcării” și le vom transmite autorităților (de ex. autorități vamale sau publice) și, eventual, sindicatelor, fără a menționa numele dvs. De asemenea, folosim aceste date pentru ca Parlamentul să adreseze întrebări Guvernului cu privire la ceea ce au făcut autoritățile pentru a investiga această suspiciune și pentru a monitoriza respectarea salariului minim.
Datele introduse în câmpurile „Numele meu” și „Adresa mea de e-mail” nu vor fi transmise. Doar noi utilizăm aceste date, pentru a vă putea adresa întrebări

 

Temeiul legal al prelucrării: 
Datele dvs. sunt prelucrate pe baza consimțământului dvs. expres în conformitate cu art. 2 secț. 1 pct. 2 din Regulamentul privind protecția datelor al Parlamentului de stat Brandenburg (DSchO LTBB) coroborat cu art. 6 secț. 1 lit. a din Regulamentul general al UE privind protecția datelor (RGPD). Dacă introduceți date cu caracter personal ale altor persoane în câmpurile „Detaliile companiei”, „Momentul suspiciuni” sau „Data încălcării”, aceste date vor fi prelucrate pe baza și în limitele art. 2 secț. 1 pct. 1 din Regulamentul privind protecția datelor al Parlamentului de stat Brandenburg (DSchO LTBB) coroborat cu art. 6 secț. 1 lit. e din Regulamentul general al UE privind protecția datelor (RGPD) (în măsura în care acest lucru este necesar pentru a ne putea îndeplini sarcinile constituționale ca grup parlamentar, cum ar fi controlul Guvernului) și coroborat cu art. 6 secț. 1 lit. f din Regulamentul general al UE privind protecția datelor (RGPD) (în măsura în care prelucrarea datelor este necesară pentru a clarifica sau a dispune clarificarea de suspiciune a unei încălcări a salariului minim și, astfel, pentru a proteja interesele legitime ale persoanei afectate împotriva unei posibile încălcări a salariului minim; acest lucru se aplică numai dacă și în măsura în care nu prevalează interesele sau drepturile fundamentale ale persoanei ale cărei date au fost introduse acolo).

 

Durata stocării datelor cu caracter personal:
Datele vor fi stocate până la o lună după ce organele competente au clarificat faptele prin controale sau inițiativele parlamentare luate pe această temă au fost tratate definitiv în plenul Parlamentului de stat. În cazul unei revocări a consimțământului sau a unei obiecții justificate împotriva prelucrării (a se vedea mai jos), datele relevante vor fi șterse imediat.

 

Dreptul de revocare a consimțământului: 
Consimțământul pentru prelucrare poate fi revocat în orice moment, cu efect în viitor. Legalitatea prelucrării datelor efectuate pe baza consimțământului până la revocare nu este afectată de aceasta.

 

Drepturile persoanelor afectate:
Conform Regulamentului privind protecția datelor al Parlamentului de stat Brandenburg (DSchO LTBB) coroborat cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor (RGPD), dispuneți de următoarele drepturi:

  1. Dacă vă sunt prelucrate date cu caracter personal, aveți dreptul de a primi informații despre datele stocate despre dvs. (art. 15 RGPD).
  2. Dacă sunt prelucrate date cu caracter personal incorecte, aveți dreptul la rectificare (art. 16 RGPD).
  3. Dacă sunt îndeplinite cerințele legale, puteți solicita ștergerea sau restricționarea prelucrării și vă puteți opune prelucrării (art. 17, 18 și 21 RGPD).

Dacă faceți uz de drepturile menționate, responsabilul numit va verifica dacă sunt îndeplinite cerințele legale pentru aceasta. În plus, există dreptul de apel care poate fi afirmat prin intermediul prezidiului Parlamentului de stat din Brandenburg, în conformitate cu art. 11 din Regulamentul privind protecția datelor al Parlamentului de stat din Brandenburg:

Landtag Brandenburg, Präsidialbüro | Alter Markt 1 | 14467 Potsdam | Germania | Tel.: +49 331 966-1003 | Fax: +49 331 966-1005 | E-mail: Praesidentin@landtag.brandenburg.de